Logo firmy Xanthus Viomedical - dystrybutora holter EKG Nuubo

KRS : 0000301266 NIP : 1132715854  © Xanthus Viomedical Sp. z o.o. 2021

Xanthus Viomedical Sp. z o.o.
Poleczki 23, 02-822 Warszawa
Tel: 22 648 31 07 kom: 606 830 840

Polityka Prywatności
   

Logo firmy Xanthus Viomedical - dystrybutora holter EKG Nuubo

W ostatnich latach długoterminowe ciągłe monitorowanie EKG (inaczej mówiąc długoterminowe monitorowanie metodą Holtera) stało się bardzo popularną metodą ambulatoryjnego monitorowania serca. Długoterminowe ciągłe monitorowanie EKG jest podobne do tradycyjnego monitorowania 24-godzinnego Holterem, ponieważ rejestruje każde uderzenie serca, jednak holter długoterminowy często ma lepszą jakość sygnału, ze względu na to że jest to nowsza technologia niż nieco już przestarzałe urządzenia, którymi wykonuje się badanie 24-godzinne, lecz główna różnica to wydłużony do 14 -30 dni czas trwania monitorowania.

 

Wraz z pojawieniem się prostych, wygodnych technologii monitorowania, które można nosić na sobie, klinicyści przechodzą teraz na długoterminowe monitorowanie ciągłe (długoterminowe monitorowanie holterowskie) ze względu na znaczny wzrost wydajności diagnostycznej w porównaniu z tradycyjnym 24-godzinnym okresem monitorowania. Wraz z upowszechnianiem się nowoczesnych technologii monitorowania i przesyłania danych, poprawiło się również przestrzeganie przez pacjenta zaleceń, czyniąc te wydłużone okresy monitorowania łatwiejszymi, wygodniejszymi i bardziej znośnymi dla użytkownika.

 

Chociaż monitorowanie EKG metodą Holtera (wprowadzone w latach czterdziestych XX wieku) pozostaje powszechną metodą monitorowania kołatania serca i innych przemijających, nieregularnych zaburzeń rytmu serca, głównie ze względu na niższą cenę, to udokumentowano, że tradycyjne 24-godzinne monitorowanie holterowskie (Barrett, P., ET AL. 2014) ma skuteczność diagnostyczną wynoszącą tylko 15% do 39%. Innymi słowy aż 61% – 85% badań tradycyjnym holterem  24-godzinnym może „omijać” istotne zdarzenia, na przykład zaburzenia rytmu, co uzasadnia potrzebę dalszych form monitorowania, takich jak długoterminowe holtery EKG lub droższe i inwazyjne wszczepialne monitory pracy serca (ILR).

 

Chociaż istnieją inne formy rozszerzonego monitorowania, które mogą zwiększyć skuteczność diagnostyczną w porównaniu z tradycyjnym 24-godzinnym monitorowaniem metodą Holtera, to w przeważającej większości obarczone one są wadami uniemożliwiającymi samodzielne i wygodne stosowanie przez pacjentów w domu lub warunkach zbliżonych do codziennego życia. Oprócz niedogodności związanych z koniecznością precyzyjnego naklejenia sobie samemu elektrod w odpowiednim miejscu, problemami z plączącymi się kablami, wyższym rozmiarem i wagą tradycyjnego Holtera to również oszacowano, że około 1 na 4 pacjentów z objawami nie jest w stanie aktywować swojego długoterminowego rejestratora zdarzeń ze względu na kłopotliwą/skomplikowaną naturę procesu. .

W rezultacie długoterminowe, przenośne, wygodne, ciągłe monitorowanie holterem, który można nosić na sobie na przykład w formie koszulki biomedycznej, wysuwa się na lidera monitorowania ambulatoryjnego.

 

Kandydaci do długoterminowego ciągłego monitorowania holterem EKG

 

►Pacjenci z objawami przemijającymi lub okresowymi

►Pacjent z rozpoznanymi lub podejrzewanymi nieprawidłowymi zaburzeniami rytmu

►Monitorowanie pacjenta po udarze

►Monitorowanie pacjenta po przezskórnych interwencjach wieńcowych lub operacji pomostowania aortalno-wieńcowego („bypassy”)

►Ocena procedury i skuteczności ablacji - w celu poznania rzeczywistego wyniku zabiegu ablacji i ułatwienia podjęcia decyzji co do powtórzenia zabiegu.

►Monitorowanie w celu wczesnego wykrywania i leczenia migotania przedsionków.

►Monitorowanie pacjenta, gdy wcześniejsze badanie EKG lub 24-godzinne badanie holterowskie jest niejednoznaczne.

 

Podsumowanie korzyści z długoterminowego, ciągłego monitorowania holterem EKG

 

►14 - 30 razy więcej danych EKG -> Zwiększona wydajność diagnostyczna

►Nagrywanie i przeglądanie każdego uderzenia serca zwiększa wykrywanie bezobjawowych zdarzeń sercowych

►Redukcja artefaktów, czyli błędnych zapisów, podczas badania EKG poprawia wykrywanie arytmii

►Poprawa jakości i ilości danych prezentowanych lekarzowi

►Poprawa komfortu użytkowania przez pacjenta i co za tym jakości sygnału i badania dzięki małej, lekkiej konstrukcji, braku kabli i potrzeby samodzielnego przyklejania elektrod

Holter Łatwy do założenia i użytkowania samodzielnie

 

Badania kliniczne dokumentujące potrzebę rozszerzonego monitorowania EKG

 

How Wearable ECG Monitors Improve Patient Experience

Long Term Continuous vs Loop Recorders

Badanie z Polski - Study design and rationale for biomedical shirt

Nuubo ™ improving the diagnosis of pediatric arrhythmias

 

Czy warto wykonać badanie holterem długoterminowym ?

16 lutego 2022
holter EKG Nuubo Warszawa
Holter EKG 24-godzinny Warszawa

Zamów tutaj